XI Kolegium Liderów Służby Publicznej w Rzeszowie

 XI. #KolegiumLiderówSłużbyPublicznej w #Rzeszów za nami, co oznacza – podsumowanie! ?

#Wydarzenie składało się z 4 części: wykładowej, warsztatowej, symulacyjnej oraz podsumowania. Szkolenie pt. „Negocjacje w stosunkach międzynarodowych” przeprowadził mgr Oskar Kochman. Spotkanie poprowadził wiceprezes Fundacja Służba Niepodległej, prezes Klub Służby Niepodległej w Rzeszowie Adam Poręba.

? Po zakończeniu części merytorycznej miała miejsce wspólna #integracja służąca pogłębieniu więzi między uczestnikami projektu. Żywa dyskusja w kuluarach była jej ważnym elementem.

? Fot. Marcel Rzemieniuk

? Organizatorzy | Fundacja Służba NiepodległejKlub Służby Niepodległej w RzeszowieRegionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w RzeszowieFundacja JagiellońskaKoło Naukowe Prawa Międzynarodowego i EuropejskiegoStudenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

#Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

shares